Dolda filer i Finder, macOS

De som använt OS X/macOS har nog vid något tillfälle uppmärksammat att det finns ett antal dolda filer i många mappar. Dessa filers namn börjar med en punkt ”.” vilket gör att de inte syns när man använder finder eller när man kör ”ls” kommandot i terminalen. I terminalen kan detta lätt överkommas genom att köra ”ls -a” för att visa alla filer, även dolda filer.

I veckan lärde jag mig en genväg för att växla mellan att visa alla filer, inklusive dolda, även i finder. Man trycker ned ”shift + ⌘ + .” samtidigt, detta växlar mellan att visa alla filer eller ”bara normala” filer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *