Firefox Send

Jag hade fått för mig att detta var något som slagit hårt och som alla kände till eftersom det är gratis, säkert och så sjukt användbart, trotts detta verkar få ha hittat denna lilla guldklimp som jag använt nu i över ett år.

Ibland behöver man skicka filer, stora filer, som man inte orkar ladda upp på något slags molnlagring och sedan skapa en länk och sedan skicka denna länk för att sedan behöva ta bort denna fil igen. Det är väldigt enkelt, gå till send.firefox.com, ladda upp filen genom att släppa den i fönstret eller välja en fil och ladda upp. Välj om du vill skicka med ett lösenord, hur många gånger filen skall få laddas ned eller hur många dagar denna fil skall finnas kvar på servern innan den tas bort.

Självklart är det ingen som kan säga att dessa filer faktiskt tas bort efter att de har laddats ned eller när den deadline man satt passerats men generellt sett har jag relativt högt förtroende för Firefox och litar även på denna service.

Firefox Send

I was under the impression that this was something that most people would have found out about by know since it is free, secure and so incredibly useful. Despite this it seems that very few people have found out about this service that I have now been using for over a year.

Sometimes you need to send files, big files which you do not want to upload to some sort of cloud storage, create a shared link and then send this link to someone else to later remember to delete this file again. There is a better way, go to send.firefox.com, upload your file by drag-n-drop or choosing your file and upload. Choose of you want to password protect the file, how many downloads are allowed and/or how many days this file should be available on the server before it is removed, regardless of downloads.

Yes, there is no guarantee that these files are actually removed after having been download or when the deadline is passed though generally I have relatively high confidence in Firefox as a company and I do trust this service, otherwise I would not recommend it.

Go check it out!

Självklart är det ingen som kan säga att dessa filer faktiskt tas bort efter att de har laddats ned eller när den deadline man satt passerats men generellt sett har jag relativt högt förtroende för Firefox och litar även på denna service.