Graphical editing

To continue along the lines of images and media, i often need to work with images, photographs and graphics for teaching or publication purposes. For work I do have the option of getting access to Photoshop which has been the standard and go-to for editing and dealing with graphical material and Adobe has also developed their product line to contain software optimized for a number of other tasks than just photo editing throughout the years. However, this might not be a given alternative for the average home user and enthusiasm since it does costs a bit. The monetary factor did send me out on a chase for better and cheaper alternatives a few years ago.

Continue reading “Graphical editing”

Grafisk editering

För att fortsätta på linjen med bilder och media, det händer relativt ofta att jag behöver arbeta med bilder och grafik för undervisning eller publikationer. Från mitt arbete finns möjligheten att få åtkomst till Photoshop vilket länge har varit en standard länge när det gäller att hantera grafiskt material och Adobe har dessutom utvecklat produktlinjen för att innehålla mjukvara för en mängd andra saker än bara foto editering men låt oss konstatera att detta inte är ett givet alternativ för hemanvändare och entusiaster eftersom det kostar en slant. Detta ledde mig i vanlig ordning, för några år sedan, på jakt efter ett bättre och billigare alternativ.

Continue reading “Grafisk editering”