eReader with ”paper feeling”

There are some things that I can sometimes miss with the ”analogue era”, taking notes using a pen an paper, opening a book and flipping through and reading text on physical pages. It might not be the actual book or notepad I miss though rather a feeling and an impression. The iPad or a mobile phone are fantastic tools allowing me to read books and take notes, even using ”handwriting” with my finger or a stylus, though there just feels like something is missing. So in a rare moment of having a few minutes to spare I started looking into something I had previously chosen to ignore, eReaders. Just as one would suspect, a lot has happened since I first looked into the Amazon Kindle, realising that you can only read books from amazon, not take notes, not easily import PDFs and never looking back. This promoted a tour of the internet to investigate what was now available and I thought I’d share some of my impressions from this here and now.

The Sony eInk readers are presented as there ”digital paper system”. The DPTS1 unit is available with a price tag reading $799 at the SONY webstore, though this is of course not available in the Swedish store. Following the link to Amazon I can only find used S1 models priced around $1000. The DPT-RP1 13″ seems to be another model though is available both as new and used with a price tag at $600.

Looking at the promotional material for these products, I am really impressed. If these units perform as well as in the videos, these products would be just fantastic. SONY has seemingly managed to truly capture the feel of real paper in an impressive way and it seems like these units are relatively light and could be easily transported and handled. Based on what I can see, this is something I would be happy to drag with me just in case I’d get a few minutes to do some reading or writing. However, there are two things that sway my enthusiasm, not being available in Sweden if of course a big issue for starters and I cannot find any reasonable way that I could motivate this expense at this moment in time.

Other products include reMarkable, which also looks very interesting, is available for instant purchase in sweden and coming in at €599, a comparable price to the SONY reader.

Only based on the promotional material (since I do not have access to this product, any of these products really) this also seems like a really impressive piece of technology.  It also seem really light, portable and manageable with a fantastic paper look/feeling and allowing note taking in a natural and effective way.

Last but not least on the list of products I looked at is the Amazon Kindle Oasis 2 (32 GB) coming in at 3490:- ($384 or 314€), is available for purchase in Sweden and is of course slightly cheaper of purchased in the US at $280, though with shipping, tax and import fees the price would be the same if having it shipped here.

So the development of the kindle has been moving forward, you can listen to podcasts/books, the format has changed a bit and from what I understand this new version is also waterproof/water resistant (if you want to go reading in the tub?). What I’m missing in this product is the note taking capability, both just general notes and making highlights and notes in documents/books. Out of the one I have looked at, even though it is missing some of the features I would want including the ability to take notes, the kindle seems to be the most realistic product considering the price tag. It also seems to be the smallest of the readers, which is a bonus since it would be a minimal addition to what I would need to carry with me. I am however a bit skeptical about the new design where not being flat might be an issue for portability and usage. However, the impression I get by looking at the promotional material, the paper feeling seems amazing.

So, I am really feeling the appeal and I would really like to have an eReader with paper feeling. All of the ones I have looked at have their own appeal and they all looks fantastic, the issue being that there is no way I could motivate a $400-$800 purchase to get an electronic notebook and PDF reader with no additional function, which is a shame. So, if anyone from SONY, reMarkable or Amazon would happen to stumble across this post and be interested in a thorough evaluation and review of their product on a site that has a returning visitors count of around one person, you are more then welcome to send me a unit for testing. If anyone else happens to find this post and owns one of these products, pleas leave a little comment regarding your impression.

Läsplattor med papperskänsla

Det finns vissa saker som jag ibland kan sakna med den analoga eran, att föra anteckningar i ett block med penna och papper, att öppna en bok och bläddra igenom den, läsa texten på fysiska sidor och bläddra. Det är kanske egentligen inte så mycket boken och blocket jag egentligen saknar utan snarare en känsla och ett intryck. En iPad eller en mobiltelefon är fantastiska verktyg med vilka man kan läsa böcker och anteckna med ”handstil” med både finger och stylus men det är något som saknas, det är svårt att sätta fingret på exakt vad men det är en viss känsla. Under en ledig stund började jag därför titta runt på något som jag tidigare valt att ignorera, läsplattor. Det visar sig självklart att sedan jag sist tittade på en Amazon Kindle och insåg att det inte går att anteckna, spela spel o.s.v. så har utvecklingen gått vidare. Detta ledde till en tur på nätet för att se vad som nu fanns tillgängligt och jag tänkte lämna lite reflektioner kring detta här och nu.

Sony eInk plattor marknadsförs som deras ”digitala papperssystem”. DPTS1 som säljs för $799 enligt deras hemsida men som självklart inte finns tillgänglig i den svenska butiken. Om man sedan klickar sig vidare till Amazon hittar jag bara begagnade S1 modeller som ligger på $1056 och är begagnade. DPT-RP1 13″ som verkar vara en annan modell som har bättre tillgänglighet ligger på $600

När jag tittar på reklamen för denna blir jag riktigt imponerad, om den fungerar så bra som det ser ut på film är detta helt fantastiskt. De har lyckats fånga upp känslan av papper på ett riktigt imponerande sätt och det verkar vara en relativt lätt och mobil enhet som jag gladeligen skulle släpa med mig närhelst jag misstänker att jag skulle få några minuter över att läsa något. Något som dock sätter en rejäl vägspärr i detta fall är att den ännu inte verkar finns tillgänglig i Sverige och att jag för mitt liv inte kan motivera denna utgift just nu.

Andra modeller inkluderar reMarkable som också ser riktigt intressant ut, finns tillgänglig för köp i Sverige men landar på €599, så en saftig prislapp även på denna.

Bara baserat på vad jag kan se (eftersom jag inte har tillgång till någon av dessa produkter) så är även detta en riktigt imponerande produkt som ser ut att vara lätt och portabel med en fantastisk papperskänsla och möjlighet att föra naturliga anteckningar på ett effektivt sätt.

Sist ut på listan över produkter jag tronade över är Amazon Kindle Oasis 2 (32 GB) som landar på 3490:- och finns i Sverige men är självklart något billigare i USA $280 men med frakt och tullavgifter blir priset nästan detsamma.

Även här har det uppenbarligen hänt saker, det finns möjlighet att lyssna på talböcker, formatet är något annorlunda och från vad jag har förstått så är denna produkt även vattentät (om man vill läsa i poolen?). Vad jag fortfarande saknar med denna produkt är möjligheten att föra anteckningar, både generellt men även i de böcker jag läser. Bortsett från detta verkar detta vara den prismässigt mest tillgängliga produkten, även om den saknar några av de funktioner jag skulle vilja ha, det verkar även vara en av de minsta alternativen jag tittat på, vilket är ett plus (även om jag inte är helt övertygad av den nya formen) och papperskänslan ser ut att vara helt fantastisk.

Så, jag är fruktansvärt sugen på att ha en läs/skrivplatta med papperskänsla och de se alla riktigt intressanta ut men jag kan just nu inte motivera ett inköp på 3500-9500:- för ett digitalt anteckningsblock som endast fyller funktionen av digital bok och anteckningsblock, vilket är fruktansvärt synd. Så om något från Sony, reMarkable eller Amazon skulle råka snubbla över detta lilla tiggarbrev och skulle vara intresserade av en grundlig utvärdering av deras produkter på en sida som uppskattningsvis har en återkommande besökare, då är ni självklart mer än välkomna att skicka över era produkter. Om någon som snubblar över detta och läser detta samt har en av dessa produkter, lämna gärna någon liten kommentar om ert intryck av dessa.